CLC-VECTA Verzekering

Garandeert uw feest

Buro voor Muziek is aangesloten bij de branchevereniging CLC-VECTA

CLC-VECTA ,Centrum voor Live Communication is dé brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van congressen & vergaderen, beurzen, evenementen, entertainment en incentives.

Als CLC-VECTA lid kan Buro voor Muziek uw evenement verzekeren via het VECTA Event Verzekering

De organisatie van evenementen kent nogal wat risico’s. Want wat gebeurt er als een belangrijke act of band ziek wordt of wanneer de locatie door noodweer opeens onbereikbaar wordt? Met het VECTA Event Verzekering kunnen CLC-VECTA leden hun klanten de zekerheid bieden dat ze gedekt zijn tegen de financiële gevolgen van tal van calamiteiten die een evenement kunnen hinderen of zelfs verhinderen.

√     Dekking bij afgelasting evenement
              o      wegens ernstige ziekte of overlijden van directieleden of andere medewerkers
              o      ten gevolge van nationale ramp en/of rouw
              o      ten gevolge van pandemieën/epidemieën (bijv. Mexicaanse- of vogelgriep)
              o      wegens extreme weersomstandigheden
              o      indien de locatie niet bruikbaar is door bijvoorbeeld brand

√      Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting

√      20 % aanvullende dekking

              o      bij uitval van betaalde bands, gastsprekers, entertainment of artiesten
                      er kan dan vervanging worden gezocht waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de
                      betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd


√      Insolventiedekking
              o      schade die ontstaat indien het CLC-VECTA lid in financiële problemen raakt

√      Dekking van het totale budget
              o      denk aan kosten voor uitnodigingen, eventwebsites en –apps, posters, etc.

√      Ongevallen- en aansprakelijkheidsdekking
              o      bij het verzekeren van het totale budget is het aansprakelijkheids- en ongevallenrisico extra bij te
                      verzekeren
                      op aanvraag en mogelijk voor evenementen tot 500 genodigden

√      Recettedekking
              o      Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd
                      Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren.
                      Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere
                      recettebedragen zijn op aanvraag.


√      Eenvoudige aanmeldingsprocedure
              o      Het CLC-VECTA lid meldt het evenement aan ter verzekering

√      Bewijs van dekking
              o      Na aanmelding een eigen certificaat als bewijs van dekking

√      Snelle schaderegeling
              o      uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum
                      mits alle benodigde documenten m.b.t. de schade tijdig worden ingediend

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA event verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden.

De CLC-VECTA event verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.

De premie van de garantstelling bedraagt 3%, (mogelijke aanvulling voor extreme weersomstandigheden  voor buitenevenementen, overdekte podia en feesttenten 0.5%) exclusief 21% BTW en dient uiterlijk acht dagen na het afsluiten te zijn voldaan aan Buro Voor Muziek. Op basis van uw volledige informatie verstrekt Buro Voor Muziek u een passende offerte. 

Bovenstaande dekkingsinformatie is slechts een uittreksel, raadpleeg voor alle voorwaarden de volledige reglementen en toelichtingen op www.clcvecta.nl

Stichting VECTA Garantiefonds
De Corridor 10-f
3621 ZB BREUKELEN
0346-261006

Download

CLC VECTA Algemene Leveringsvoorwaarden
Vecta Event verzekering voorwaarden