Leveringsvoorwaarden

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing bij het vastleggen van een band of item voor je privéfeest:

Contract
Voor elke boeking wordt een contract opgemaakt welke binnen 5 dagen na opmaak getekend dient te worden
geretourneerd aan Buro voor Muziek via de bijgesloten portvrije enveloppe of naar keuze per E mail.

Aanbetaling
Bij ondertekening van het contract dient de aanbetaling binnen vijf werkdagen voldaan te worden conform toegestuurde bevestiging.

Administratie/ reserveringskosten
Buro Voor Muziek brengt voor elk afgesloten contract €30,00 extra in rekening.

Wijzigingen
Indien er na het afsluiten van het contract wijzigingen zijn in speeltijden en/of locatie dan worden deze
kostenloos verwerkt. Jullie dienen de wijziging schriftelijk te melden (bij voorkeur per E mail).
De overeengekomen gage is berekend op vastgestelde regio's en indien de nieuwe locatie buiten de regio valt,
kan er een prijsverschil ontstaan.
Speeltijden zijn in een tijdsbestek van maximaal 4½ uur, inclusief pauzes, en zijn berekend op een eindtijd van
uiterlijk 01.00 uur. Na 01.00 uur geldt een toeslag van 20% per heel uur.

Vervangende band
Indien de door julie geboekte band niet kan optreden zal Buro Voor Muziek te allen tijde jullie een vervangende
band aanbieden.
Indien je akkoord gaat met het aangeboden alternatief komt het contract met de geboekte band te vervallen en
voor het nieuw te boeken item of band wordt opnieuw een contract opgemaakt.
In dat geval is jullie aanbetaling verrekenbaar.

Huwelijks Feest Garantie Fonds (HFGH)
Het HFGF kan uitsluitend gelijktijdig met het contract worden afgesloten. De premie bedraagt 5 % van
het overeengekomen bedrag.
Indien het HFGF is afgesloten neemt het de kosten van de annulering van de band en/of méérkosten 
van de vervangende band voor haar rekening.
Het totaal uit te keren bedrag zal echter nooit méér bedragen dan het bedrag waarover het HFGF  met
jullie is afgesloten.

Het HFGF hanteert soepele spelregels betreffende annuleringen.
Voorbeeld: Het HFGF gaat akkoord met annuleren als uw feest niet door kan gaan in verband met o.a.
relatieproblemen, ernstige ziekte en/of overlijden van naaste familieleden.
De annulering moet echter altijd schriftelijk worden gemeld(bij voorkeur per E mail)aan Buro Voor Muziek
met vermelding van de reden(en).

Bij boeking van een vervangende band door Buro Voor Muziek worden de eventuele méérkosten, met een
maximum tot het verzekerde bedrag,vergoed door het HFGF. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt
van het door BVM aangeboden alternatief, dan komt het afgesloten contract te vervallen.
Het HFGF restitueert uw aanbetaling onder aftrek van €30,00 administratiekosten.

 Annulering
 Indien het contract door omstandigheden geannuleerd moet worden en er is géén HFGF afgesloten dan
 dienen jullie bij de annulering 85 % van het overeengekomen bedrag te betalen.